Exploring Atlantis main menu

Hem Bolaget Projekt Team Kontakt Logga in

Exploring Atlantis historia

Vi inom gruppen Exploring Atlantis har varit äventyrare och visionärer som arbetat med sjö och bärgningsprojekt, både i större och mindre skala. Bl.a. samlade vi in Scalops i Norge på ett småskaligt och ekologiskt sätt och sökte efter sjunkna eller förlorade föremål samt andra artefakter. Geografiska arbetsområden har varit Östersjön, svenska Västkusten, Midt-Norge och västra Medelhavet, men vi hade även uppdrag och intressen i svenska sötvattensjöar.

Bolaget Exploring Atlantis


Exploring Atlantis var ett idébolag med en projektledningsgrupp. Målsättningen var att driva alla större projekt i fristående bolag, med transparens och öppenhet.

Projektledningsgruppen har haft olika bakgrund. Där fanns en mycket allsidig och kunnig jurist och vår initiativtagare och visionär kom från konst- och kulturvärlden,

I teamet ingick en projektledare med lång erfarenhet från globala infrastrukturprojekt, en marin-arkeologisk dykare och en kommunikatör.

De professionella dykare som var knutna till Exploring Atlantis har under många är arbetat inom fiskerinäringen och/eller i samarbete med museivärlden, i Sverige, Norge och södra Europa. Där fanns en erfaren fd dykledare och en marinarkeologisk dykare med geologi i botten.

Gemensamt för alla deltagare var ett kulturellt engagemang och stort intresse för havet. Vi jobbade alltid i samklang med lokala intressen, befolkningen och naturen. Vi värnade alltid om att projeken skulle leva vidare efter vi slutfört våra uppdrag.

Vi var visionärer och en del av oss tillhörde en generation av dykpionjärer som ville kunna lämna något bra och hållbart efter oss till framtida generationer.


Vi var mycket restriktiva vad gäller uppdrag och fokus låg alltid på vårt naturintresse, kulturen och arvet vi lämnar efter oss.

Projekten valdes i första hand ut efter respektive bolags egna ekonomiska resurser, därefter letade vi lokala sponsorer, sedan sökte vi EU-bidrag och sist kom kontakter med riskkapitalister. Projekten styrdes dock aldrig, enligt tecknade avtal, av de sistnämnda.

Vi i Exploring Atlantis var inte ekonomiskt beroende av våra projekt och vi strävade inte efter att jaga profit. Det fick andra i affärsvärlden göra. Alla projektdeltagare i Exploring Atlantis hade detta som sitt intresse och var måna om djur, natur och framtida värden.

T.ex. var Agenda 2030 centrala för projekten. Det är en global hållbarhetsagenda som Sverige har åtagit sig att efterleva. Agenda 2030 omfattar bl.a. tre dimensioner av hållbar utveckling:

♦ Den ekonomiska
♦ Den sociala
♦ Den miljömässiga

Gemensamt är att dessa miljömål har till syfte att säkerställa ett varaktigt skydd för jorden och dess naturresurser.

Projekt och uppdrag

Kammusslor

Ett ekologiskt och småskaligt fiske efter kammusslor, Scalop Picking, har bedrivits under flera år i Norge. Dykare jobbar i skift från små båtar och plockar musslorna för hand i kassar som sedan halas upp av personal i båten. Under slutet av 2000-talet reglerades fiskerinäring hårt i Norge och Norges Råfisklag fick ensamrätt på allt som fångades. De bestämmer med andra ord prisbilden idag. Norges Råfisklag bestämmer även om de behöver fångsten eller inte när du kommer. Om inte, då tvingas du att ge dig tillbaka och dumpa fångsten på fiskeplatsen. Nya regler säger nämligen att du inte får sälja den själv.

Det småskaliga, exklusiva och ekologiska fisket, det som under årtionden försörjde marknaden genom mindre och självständiga aktörer, dog mer eller mindre ut.

De dykare som jobbade heltid med sjömat i Norge fanns en tid lediga för andra projekt inom Exploring Atlantis.

Bärgning

Ett mindre trevligt uppdrag vi haft är rensning och besiktning av laxkassar i norra Sverige. Vi ansåg (i början) att någon även måste utföra detta, men efter den erfarenheten har vi av etiska skäl tackat nej till sådana typer av uppdag. Djur och människor ska leva i frihet och det var hemskt att se detta på nära håll.

Bärgningsuppdragen har skiftat mellan att hämtat upp exklusiva klockor, röjt blockerande sjunktimmer till att bärga fritidsbåtar och utombords-motorer.

Vid ett flertal tillfällen har vi funnit och återlämnat sedan 40-50 år borttappade smycken som lyckligtvis haft bärarens personuppgifter.

Vi backade alltså inte för små uppdrag. T.ex. bärgade för några år sedan flera 10-tals kg gamla blydrag. Det var utanför ett större naturskyddsområde strax söder om Hunnebostrand på svenska Västkusten. Ett extremt litet och ideellt projekt som dock kändes mycket bra.

Timmer

Vi fick Länstyrelsens tillstånd för ett unikt och utmanande bärgningsprojekt av ek. Sonarskanning genomfördes men utfallet blev inte det vi hoppades på. Efter två år plockades bara några små bitar ek upp, men vi kände historiens vingslag och några konstnärer fick lite spännande material att jobba med.

Ett annat, på sitt sätt personligt men mycket spännande och intressant, projekt var kontakten med den 8-armade bläckfisken i Medelhavet. Vi dök vintertid runt Cala Cristal. Bläckfisken (Cephalopoda) är en mycket intelligent varelse som oftast bara lever ett par år och man vet inte så mycket om djuret.

Team

Initiativtagare


Mats Max S Johansson
Projektansvarig
Email »»

Visionär med pojkboks-
drömmar och rötter i kulturvärlden
Deltagare


Mats Rixius Nilsson
Ekonomi
Email »»

Ankaret som håller reda
på debet och ...?


Helena Lager
Geolog och dykare (arkeologi)
Email »»

Den skånska geologen som
hamnade i franska vattenMickey Thörnblad
Fotograf och dykare
Email »»

Temperamentsfull fotograf med
kameran på tvättbrädsmagen

Konsulter


Dag World Citizens Vegger
Konsult
Email »»

Cyklande teamleader
med globala meriter


Lars Glasdykaren Westergren
Konsult (arkeologi)
Email »»

Entusiast som det bubblat och doftat dy om i över 40 år
Göran Olsson
Yrkesdykare
Email »»

Kaxig och kontroversiell fd yrkes-
dykare som man får ta som han ärJenny Jernberg
PR-konsult
Email »»

Egensinnig och orädd
Konferencier och PR-konsult

Endast för fd. projektmedlemmar och konsulter

Använd ditt användarnamn och lösenord för att komma till projekt- och informationssidorna.

Logga in »»

Kontakt

Exploring Atlantis

Högbergsgatan 16

SE-116 20 Stockholm

Sweden

Tel: +46 8 10 00 22

Fax: +46 8 10 00 33

Mail »»